Fokus - Prewersje Posted: stycznia, 20th 2011

Dobieg³y prace na kolejn± solow± p³yt± Fokusa pod tytu³em "Prewersje".
Oto teledysk do kawa³ka "VIP" pochodz±cego z tej p³yty.