HAPI2 Posted: marca, 1st 2010

Discrete Op Amp

Układ HAPI2 jest kompletnym torem mikrofonowym dedykowanym do nagrań z wysokimi poziomami sygnału wejściowego. Preamp wyposażony jest w skokową regulację wzmocnienia w zakresie od -4dB do +60dB. Na wejściu pracuje transformator Lundahl LL1538 a wyjściu OEP2A2E. Szeroki zakres wzmocnienia pozwala na pracê z sygnałem liniowym, jak i mikrofonowym. Każdy moduł preampu ma osobnł regulacjê wzmocnienia, Pad -20dB, możliwość zmiany fazy sygnału oraz włączenie +48V dla mikrofonów pojemnościowych. Na bazie toru HAPI-2 jest zbudowany 8 kanałowy preamp do bębnów HAPI8.