MoraL / Gano pt. "Przeminęło z dymem" Posted: lutego, 20th 2011

Zakoñczone zosta³y prace nad albumem MoraL / Gano pt. "Przeminê³o z dymem".
Kawa³ek "Neony" (fet. OSTR) zosta³ pierwszym singlem z tego albumu.