"Czarne Zloto" album is recorded and ready to mix Posted: września, 20th 2010

Gano, Jajonasz, Eldo

Losza Vera, Fokus

Gutek Jazz Bass '91

Jajonasz na lapie

Joka, Fokus